KYNO CENTER TILBURG
Lovensekanaaldijk 40, 5015 AK Tilburg, Tel: +31 (0)6 54 71 65 56


Nieuws-Nieuwsbrieven


Nieuwsbrief 1

Mijke_2.jpg

Wij willen alle cursisten vragen om hun lesgeld tijdig (vooruit) te betalen. Het werken met betaalverzoeken gaat nog niet zo goed als we gehoopt hadden.
Daarom even een reminder. Betaal a.u.b. op tijd. Het cursusgeld (100,-) geldt voor één geleider met één hond, bij meerdere honden betaalt u voor het aantal deelnemende honden.
Het lesgeld loopt door tijdens vakanties, feestdagen of loopsheidcyclus van de honden. De betalingen dienen contant en gepast te worden voldaan in de kantine van de vereniging bij Kees, Cissie of Hetty .
Onze betalingen lopen per 3 maanden en dienen voor aanvang van de betalingstermijn voldaan te zijn.  (1 maart., 1 juni, 1 sept, 1 dec.) Cursisten die de betaling van het lesgeld tijdelijk neerleggen, dienen bij het hervatten van de lessen €50,-- inschrijfgeld te betalen. 
Per jaar krijgt u een rekening van €15,-- voor de administratiekosten. Heeft u zich voor een activiteit opgegeven dan is het inschrijfgeld hiervoor verschuldigd. Bij voortijdig de cursus beëindigen vind er geen restitutie van lesgelden plaats. Er is een opzegtermijn van 1 maand. Activiteiten van rasvereniging op zondag gaan voor de lessen en cursisten kunnen dan op een reguliere lesdag de lesdag in overleg inhalen.
Cursisten hebben recht op één les per week.  Uitsluitend na overleg, met Kees, kan er twee keer per week getraind worden.
Loopse honden mogen niet op de locatie, tenzij anders is afgesproken, dus ook niet in een van de Kennels. Uitsluitend de kennels voor op het terras mogen door cursisten gebruikt worden. Dus niet de kennels aan de pad naar het terras toe.